Kombimunnnstykke oval grå

Original

Kombimunnnstykke oval grå

Varenummer: 711161

500,00 kr 

På lager, leveringstid 3-5 dager

Referenser:
140006767010, 140006767036, 140006767119, 2198597011, 2198597029, 2198597045, 2198597052, 2198597060, 2198597078, 2198597086, 2198597094, 2198597102, 2198597110, 2198597128, 2198597144, 2198597169, 2198597177, 2198597219, 2198597227, 2198597235, 2198597276, 2198597300, 2198926012, 2198926053, 2198926079, 2198926095, 2198926111, 2198926137, 2198926228, 2198926236, 2198926251, 2198926277, 2198926293, 2198926327, 8089605011
Læs mere
Kombinasjonsmunnstykke 36 mm oval lydløs 

  • Merke: Electrolux
  • Lengde: 340 mm
  • Bredde: 289 mm
  • Høyde: 140 mm
  • Materiale: Plast
  • Farge: Grå
  • Diameter: Ø36
  • Form: Oval
  • Vekt: 701 g 

Med et kombimunnstykke til støvsugeren får du et flott allround-støvsugerhode som kan brukes til støvsuging av både harde og myke gulv. 
Dette kombimunnstykket er originalt fra Electrolux og passer til støvsugere fra Electrolux og Aeg. 

Sjekk nedenfor for å se om det passer til din modell. 

Kombimunnstykket måler L: 340 x B: 289 x H: 140 og er laget av robust grå plast. Det passer til rør med oval tilkobling som har en diameter på Ø36 mm. Støvsugerhodet er lyddempende. 

Hvis du er usikker på om dette er riktig tilbehør til din støvsuger, kan du kontakte vår kundeservice. 

Varenummer: 711161
Merke Modell E-/PNC-nummer Bemerkning

Se som tekst

Electrolux - UOORIGINPB - 90027382801
Electrolux - ZUSG4061 - 90027362100
Electrolux - ZUSALLFLR+ - 90027368500
AEG - UODELUXE+ - 90027388200
Electrolux - USDELUXE61 - 90027363300
Electrolux - US OriginDB - 90027360600
Electrolux - UOECO - 90027380300
AEG - USORIGINDB - 90027360700
Electrolux - EL7085A - 90027383200
Electrolux - UOALLFLOOR - 90027380400
AEG - USENERGY - 90027363200
Electrolux - ZUSALLRGY+ - 90027368700
AEG - UCALLFLOOR - 90315210701
Electrolux - ZUSORIGTS+ - 90027368000
Electrolux - ZUSG4061 - 90027362000
Electrolux - ZUSGREEN+ - 90027368100
Electrolux - USENERGY - 90027360100
AEG - UOERGO+ - 90027387700
Electrolux - ZUO9923PT - 90027382300
Electrolux - ZUCDELUXTR - 90315217300
AEG - UOGREEN+ - 90027388000
Electrolux - ZUSANIMAL - 90027365800
Electrolux - USALLFLR+ - 90027369700
AEG - UOENERGY+ - 90027388500
Electrolux - ZUC4102PET - 90315212100
Electrolux - ZUSGREEN58 - 90094030200
Electrolux - ZUOALLFLR+ - 90027387102
Electrolux - ZUS3925DB - 90027366300
Electrolux - ZUOECO+ - 90027385800
Electrolux - ZUFGREEN - 90027394500
Electrolux - ZUSALLFLR - 90027365900
Electrolux - ZUOORIGDB+ - 90027386500
Electrolux - UOALLFLOOR - 90027380402
AEG - USALLFLOOR - 90027367100
AEG - UCDELUXE - 90315210900
Electrolux - ZUOERGO - 90027384300
Electrolux - UOORIGINDB - 90027381201
Electrolux - ZUOORIGINR - 90027384000
AEG - UOGREEN - 90027381600
AEG - UCANIMAL - 90315210801
AEG - VX8-2-CB-P - 90094031000
Electrolux - ZUC4102PET - 90315212200
Electrolux - ZUOERGO+ - 90027387002
Electrolux - ZUODELUXE+ - 90027387401
Electrolux - UFFLEXA - 90027390900
Electrolux - ZUSG4061 - 90027362300
Electrolux - ZUSDELUXE+ - 90027368900
AEG - UCANIMAL - 90315211301
Electrolux - UFPARKETTA - 90027393900
AEG - UCORIGIN - 90315210600
Electrolux - USORIGINWR - 90027360800
Electrolux - ZUSORIGINR - 90027365600
Electrolux - ZUODELUXE+ - 90027387400
Electrolux - UOALLFLOOR - 90027381401
Electrolux - ZUOANIMAL+ - 90027387301
AEG - UOGREEN+ - 90027387601
Electrolux - ZUOGREEN+ - 90027386801
AEG - VX8-2-TM-E - 90094034400
Electrolux - ZUODELUXE - 90027384601
Electrolux - ZUS3945WR - 90027366501
Electrolux - ZUOORIGWR+ - 90027386600
Electrolux - ZUF4201OR - 90027391300
Electrolux - ZUOALLFLR+ - 90027387202
Electrolux - ULO30 - 90027383100
Electrolux - ZUF4203PET - 90027391400
AEG - VX8-1-FFP - 90094032200
Electrolux - ZUCDELUXE - 90315214600
Electrolux - ZUSORIGINB - 90027365103
Electrolux - ZUO9924P - 90027382400
Electrolux - ZUSALR58TR - 90094032400
AEG - AUC9220 - 90315216800
Electrolux - USGREEN58 - 90094032000
Electrolux - ZUOGREEN - 90027384200
Electrolux - ZUOORIGWR+ - 90027386700
Electrolux - ZUSANIMAL+ - 90027368300
Electrolux - UCDELUXE - 90315210301
Electrolux - ZUS3925DB - 90027366303
Electrolux - UFPARKETTO - 90027393200
Electrolux - UCDELUXE - 90315213100
Electrolux - ZUS4065PET - 90027363101
Electrolux - USGREEN+ - 90027369600
Electrolux - ZUS3945WR - 90027366500
Electrolux - ZUOALLFLR+ - 90027387101
Electrolux - ZUSORIGDB+ - 90027367600
Electrolux - ZUOORIGINR - 90027383900
Electrolux - ZUSCLASS58 - 90094031200
Electrolux - ZUOERGO+ - 90027387000
Electrolux - ZUODELUXE+ - 90027387402
Electrolux - ZUOORIGDB+ - 90027386401
Electrolux - UODELUXE - 90027380601
Electrolux - USDE - 90027361801
Electrolux - ZUS3945WR - 90027366504
Electrolux - ZUSANIMA58 - 90094030600
Electrolux - UOANIMAL - 90027380500
Electrolux - UOGREEN - 90027380200
Electrolux - ZUSDELUX58 - 90094031400
Electrolux - ZUS3975C - 90027366601
AEG - USENERGY - 90027367400
Electrolux - ZUO360 - 90027388600
Electrolux - ZUS3945WR - 90027366503
AEG - UOGREEN+ - 90027387600
Electrolux - ZUF4205AF - 90027391500
Electrolux - ZUSANIMAL - 90027365700
AEG - USGREEN - 90027367000
Electrolux - ZUODELUXE+ - 90027387500
Electrolux - ZUSORIGINB - 90027365200
Electrolux - ZUSGREEN - 90027364900
AEG - AUC9230 - 90315216900
Electrolux - USORIGINDB - 90027360500
Electrolux - ZUSGREEN - 90027364800
Electrolux - ZUSALLFL58 - 90094030300
Electrolux - EL7080ACL - 90027383400
Electrolux - ZUFGREEN - 90027394600
Electrolux - ZUC4102PET - 90315212201
Electrolux - ZUCDTR - 90315217300
Electrolux - UCORIGIN - 90315214300
AEG - USALLFLOOR - 90027361601
Electrolux - UCORIGIN - 90315215600
Electrolux - ZUSDELUX58 - 90094030800
AEG - USALLFLOOR - 90027361600
Electrolux - ZUFFLEXATR - 90027396700
Electrolux - ZUOALLFLR+ - 90027387100
AEG - UCDELUXE - 90315210901
Electrolux - UOALLFLOOR - 90027381402
Electrolux - ZUSANIMAL - 90027368400
Electrolux - ZUFG4201OR - 90027394900
Electrolux - UOALLFLOOR - 90027381400
Electrolux - ZUSENERGY - 90027364700
Electrolux - ZUOQUATTRO - 90027385700
AEG - UCANIMAL - 90315211300
Electrolux - ZUF Green - 90027394600
AEG - UCALLFLOOR - 90315211201
Electrolux - 90027366100
Electrolux - USDELUX58 - 90094031900
Electrolux - USENERGY - 90027360000
Electrolux - ZUSDELUX61 - 90027365000
Electrolux - UODELUXE - 90027381500
Electrolux - UODELUXE - 90027380600
Electrolux - USGREEN - 90027360300
Electrolux - ZUSGREEN58 - 90094030100
AEG - UOORIGWR+ - 90027387900
AEG - AUF8220 - 90027396100
Electrolux - ZUOORIGDB - 90027386400
Electrolux - ZUOORIGWR - 90027386700
Electrolux - ZUS OriginTS - 90027368000
Electrolux - ZUOORIGWR+ - 90027386601
AEG - AUF8210 - 90027395700
Electrolux - UOORIGINDB - 90027381200
Electrolux - ZUCDELUXE - 90315214200
Electrolux - UCA10 - 90315211800
Electrolux - UCDELUXE - 90315210300
Electrolux - USORIGINWR - 90027360900
Electrolux - UOORIGINPB - 90027382800
Electrolux - ZUSALLER58 - 90094030500
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027387102
Electrolux - ZUOALLFLR+ - 90027387200
Electrolux - ZUS3955TS - 90027367501
Electrolux - ZUS3935CB - 90027366400
Electrolux
AEG - UCALLFLOOR - 90315210700
Electrolux - ZUSORIGINT - 90027365500
Electrolux - ZUPG3802 - 90315221400
Electrolux - ULO30 - 90027382900
Electrolux - UOORIGINDB - 90027380000
Electrolux - UCANIMAL - 90315213000
AEG - USENERGY - 90027366800
Electrolux - UOORIGINWR - 90027381300
Electrolux - UCDE - 90315210301
Electrolux - ZUC4102ANC - 90315212700
Electrolux - USDELUXE - 90027361800
Electrolux - USGREEN - 90027360200
Electrolux - ZUode - 90027387401
Electrolux - UOORIGINWR - 90027380100
AEG - AUC9220 - 90315217000
Electrolux - UFANIMAL - 90027393000
Electrolux - ZUCALLFLR - 90315214401
Electrolux - ZUSREMOTE - 90027368800
Electrolux - ZUCALLFLR - 90315214000
Electrolux - ZUSORIGWR+ - 90027367800
Electrolux - USDE61 - 90027363300
Electrolux - ZUSALLFLR - 90027366000
Electrolux - ZUO9928P - 90027383300
AEG - UOALLFLR+ - 90027388100
Electrolux - ZUS4065PET - 90027362500
Electrolux - USORIGINTS - 90027364600
Electrolux - ZUSORIGCB+ - 90027369800
Electrolux - ZUC4102PET - 90315211500
Electrolux - ZUOORIGW+ - 90027388300
Electrolux - ZUS3935CB - 90027366401
AEG - UOULTIMATE - 90027387800
Electrolux - ZUC4102PET - 90315212101
Electrolux - ZUOANIMAL - 90027387301
Electrolux - ZUSALLFLR+ - 90027368600
Electrolux - ZUCANIMAL+ - 90315216300
Electrolux - UOECO - 90027380301
AEG - VX8-2-IW-A - 90094031100
Electrolux - UFORIGINDB - 90027392800
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027387200
Electrolux - ZUC4102 - 90315211500
Electrolux - ZUOGREEN+ - 90027386800
Electrolux - UCALLFLOOR - 90315210100
Electrolux - ZUS3945WR+ - 90027369100
Electrolux - ZUode - 90027387402
Electrolux - ZUFG4301OR - 90027397300
Electrolux - ZUOGREEN - 90027385600
Electrolux - ZUS3975C - 90027366602
Electrolux - ZUS3975C - 90027364400
Electrolux - ZUOQUATTRO - 90027385701
Electrolux - UOALLFLOOR - 90027380401
Electrolux - ZUS OriginT - 90027365500
Electrolux - UFFLEX - 90027390400
Electrolux - ZUS3945WR - 90027366502
Electrolux - ZUSALLRGY - 90027368700
Electrolux - UCORIGIN - 90315213700
Electrolux - ZUS OriginCB - 90027369800
Electrolux - US Green - 90027364900
Electrolux - ZUCANIMAL+ - 90315216600
Electrolux - ZUC4102 - 90315212201
Electrolux - USANIMA58 - 90094031800
Electrolux - ZUSDELUX58 - 90094034900
Electrolux - ZUOQUATTRO - 90027386200
Electrolux - UOORIGINWR - 90027380101
Electrolux - ZUS3955CB+ - 90094032300
Electrolux - ZUS3935CB - 90027364200
Electrolux - USDE61 - 90027363301
Electrolux - ZUS3955TS - 90027367503
Electrolux - ZUC4101AF - 90315211401
Electrolux - ZUSANIMAL+ - 90027368400
Electrolux - ZUCDELUXE+ - 90315216700
Electrolux - USALLFLOOR - 90027361400
Electrolux - USG30 - 90027363600
Electrolux - ZUSANI58TR - 90094031500
Electrolux - ZUC4102 - 90315212200
AEG - UCORIGIN - 90315211100
Electrolux - ZUOALLFLR+ - 90027387201
Electrolux - ZUC4102 - 90315212101
Electrolux - ZUCDE - 90315216400
AEG - USGREEN - 90027360400
Electrolux - ZUOORIGWR - 90027386601
Electrolux - ZUOERGO+ - 90027387001
Electrolux - UFORIGINWR - 90027392600
Electrolux - US Green - 90027364800
Electrolux - ZUCDE - 90315216700
Electrolux - UOANIMAL - 90027380502
Electrolux - ZUS3925DB - 90027364100
Electrolux - ZUSORIGINB - 90027365100
Electrolux - ZUFFLEXA - 90027396000
Electrolux - ZUS OriginDTR - 90094031600
Electrolux - ZUC4102 - 90315211501
AEG - VX9-1-FFP - 90027388700
Electrolux - UCANIMAL - 90315210200
Electrolux - ZUCALLFLR - 90315214800
Electrolux - ZUSGREEN+ - 90027368200
Electrolux - ZUS4065 - 90027362500
Electrolux - ZUO9927K - 90027388400
Electrolux - UCALLFLOOR - 90315210101
Electrolux - ZUOERGO - 90027387000
Electrolux - USANIMAL - 90027364000
Electrolux - USALLFL58 - 90094031700
Electrolux - USDELUXE - 90027361801
Electrolux - US Green - 90027368100
Electrolux - UFORIGIN - 90027390001
Electrolux - ZUCALLFLR - 90315214400
Electrolux - US OriginWR - 90027360800
Electrolux - ZUC4102PET - 90315211501
Electrolux - ZUCHARDFTR - 90315217400
Electrolux - ZUS3955TS - 90027367502
Electrolux - ZUCANIMATR - 90315217200
Electrolux - ZUSDE - 90027368900
Electrolux - ZUSALLFLR - 90027368600
AEG - UCANIMAL - 90315210800
Electrolux - ZUOG9928PT - 90027386300
Electrolux - UODELUXE - 90027381501
Electrolux - USDE - 90027361800
Electrolux - ZUS4065 - 90027363100
Electrolux - UOANIMAL - 90027380501
AEG - VX8-2-KO - 90094030900
Electrolux - ZUS3925DB - 90027366302
AEG - UCORIGIN - 90315215300
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027384400
Electrolux - ZUSALLFLR - 90027368500
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027387202
Electrolux - UCALLFLOOR - 90315212900
Electrolux - ZUO Green - 90027386801
Electrolux - ZUOORIGDB+ - 90027386400
Electrolux - ZUSAFPRO58 - 90094032700
Electrolux - ZUSDELUXE - 90027366200
Electrolux - ZUSD61 - 90027365000
Electrolux - ZUS3985SB - 90027364500
Electrolux - UCA10 - 90315213800
Electrolux - ZUSALLFL58 - 90094030400
Electrolux - ZUS4065AF - 90027362700
Electrolux - USENERGY+ - 90027369400
Electrolux - ZUS3975C - 90027366600
Electrolux - ZUSG4061 - 90027362800
Electrolux - ZUS OriginWR - 90027367900
Electrolux - ZUC4102 - 90315212100
Electrolux - ZUOANIMAL - 90027387300
Electrolux - ZUSALLERGY - 90027367200
Electrolux - ZUS3955TS - 90027367500
Electrolux - UCORIGIN - 90315210000
Electrolux - ZUCDE - 90315214600
Electrolux - ZUOORIGW - 90027388300
AEG - UCALLFLOOR - 90315211200
Electrolux - ZUFPARKETR - 90027396800
Electrolux - US Energy - 90027360100
Electrolux - ZUCHARDFL - 90315216500
Electrolux - ZUCANIMAL - 90315216600
Electrolux - ZUS3925DB - 90027369000
Electrolux - ZUOORIGDB - 90027386500
Electrolux - UCORIGIN - 90315213900
Electrolux - 90027363700
Electrolux - ZUS4065 - 90027363101
Electrolux - ZUCDE - 90315214200
Electrolux - USALLER58 - 90094032100
Electrolux - US OriginWR - 90027360900
Electrolux - ZUSORIGWR+ - 90027367900
Electrolux - ZUOERGO - 90027387002
Electrolux - ZUCANIMAL - 90315216300
Electrolux - UCALLFLOOR - 90315210501
Electrolux - ZUOORIGINB - 90027383700
Electrolux - 90027368800
AEG - AUF8230 - 90027395900
Electrolux - USANIMAL - 90027361100
AEG - AUS8230 - 90094030000
Electrolux - US Energy - 90027360000
Electrolux - UCDE - 90315210300
Electrolux - ZUCANIMAL - 90315214100
Electrolux - US OriginPR - 90027361000
Electrolux - ZUCDELUXE+ - 90315216400
Electrolux - ZUS3955TS - 90027369200
AEG - AUC9230 - 90315217100
Electrolux - UCALLFLOOR - 90315215700
Electrolux - ZUOGREEN+ - 90027386900
Electrolux - USANIMAL - 90027361101
Electrolux - ZUFFLEXA - 90027395800
Electrolux - ZUS3975C+ - 90027369300
Electrolux - ZUO Green - 90027386800
Electrolux - ZUS4065OR - 90027363000
Electrolux - ZUC4101AF - 90315211400
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027385200
Electrolux - UOORIGINDB - 90027380001
Electrolux - UOORIGINWR - 90027381301
Electrolux - ZUOORIGWR - 90027386600
Electrolux - ZUOANIMAL - 90027384500
Electrolux - UCA10 - 90315213600
Electrolux - ZUS3925DB - 90027366301
Electrolux - US Green - 90027368200
Electrolux - ZUFPARKETT - 90027395500
Electrolux - ZUS OriginWR - 90027367800
Electrolux - ZUS4065PET - 90027363100
Electrolux - ZUode - 90027387500
Electrolux - ZUO9927 - 90027382700
Electrolux - ZUS3945WR - 90027364300
AEG - VX8-2-BM-P - 90094035000
AEG - USORIGDB+ - 90027369500
Electrolux - UFORIGIN - 90027390000
Electrolux - ZUS3945WR - 90027369100
Electrolux - USG30 - 90027363400
Electrolux - ZUS3955CB - 90094032300
Electrolux - UCALLFLOOR - 90315210500
Electrolux - USALLFLOOR - 90027361401
Electrolux - USREMOTE - 90027363700
Electrolux - ZUS3955TS+ - 90027369200
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027387101
Electrolux - ZUSORIGINR - 90027365400
Electrolux - ZUC4101AF - 90315213400
Electrolux - ZUOORIGDB - 90027386401
Electrolux - US Green - 90027360300
Electrolux - USORIGINPR - 90027361000
Electrolux - ZUOANIMAL - 90027387302
Electrolux - US Energy - 90027364700
Electrolux - UCDE - 90315213100
Electrolux - ZUOANIMAL+ - 90027387300
Electrolux - ZUS3925DB+ - 90027369000
Electrolux - ZUCHARDFL - 90315216200
Electrolux - ZUSORIGDB+ - 90027367700
Electrolux - ZUS4061EN - 90027362900
Electrolux - ZUSANIMAL - 90027368300
Electrolux - UCANIMAL - 90315210201
Electrolux - ZUSORIGDTR - 90094031600
Electrolux - US OriginTS - 90027364600
Electrolux - UCORIGIN - 90315212800
Electrolux - ZUOERGO - 90027387001
Electrolux - UFANIMAL - 90027390200
Electrolux - ZUO Green - 90027386900
Electrolux - ZUCANIMAL - 90315214500
Electrolux - USG30 - 90027363500
Electrolux - UFORIGIN - 90027390700
Electrolux - USORIGINDB - 90027360600
Electrolux - ZUOQUATTRO - 90027385702
Electrolux - USALLFLOOR - 90027361501
Electrolux - ZUS3975C - 90027369300
Electrolux - UCA10 - 90315213300
Electrolux - ZUODELUXE - 90027384700
Electrolux - US Green - 90027360200
Electrolux - ZUODELUXE - 90027384600
Electrolux - USALLFLOOR - 90027361500
Electrolux - ZUode - 90027387400
Electrolux - ZUS3985SB - 90027364501
Electrolux - ULO30 - 90027383000
Electrolux - ZUFPARKETT - 90027395600
Electrolux - UCORIGIN - 90315210400
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027387100
Electrolux - ZUSANIMA58 - 90094030700
Electrolux - ZUSG4062 - 90094032500
Electrolux - ZUC4100OR - 90315213200
Electrolux - ZUOALLFLR - 90027387201